БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП)

  • Беседа за поведение на учениците като участници в пътното движение на тема „Статистика на ПТП – ограничаване и последствия“ – м. декември, 2019г.

 

  • Отбелязване на 19 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия с изложба на моделирани предмети и пътни ситуации „Животът е предимство!“

 

  • Кампания „Моят безопасен път до дома“ за запознаване с пътно-транспортната обстановка в района на училището и определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно – за учениците в ЧК на първия учебен на 16.09.2019 г. и за родителите на първата родителска среща на 19.09.2019 г.