Графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БАК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА