ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 СЪОБЩЕНИЕ

 На 15.12.2016г. от 17.00ч. в кабинет № 17 на ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин, ще се проведe Общо събрание на излъчените представители на родителите от всяка паралелка за избор на Обществен съвет при следния дневен ред:

 1. Избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет към училището и резервни членове на Обществения съвет.

2. Организационни въпроси.

 Информация за правомощията на Обществения съвет може да намерите на интернет-страницата на училището.

 

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА

Директор на ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин