Състав

Заповед за определяне броя на членовете на Обществения съвет към ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин

Заповед за определяне поименния състав на Обществения съвет към ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин