Подкрепа за успех

Заповед за утвърждаване на програма и график на групи за допълнително обучение за учебната 2018/2019 г.